ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง นายกฯ ย้ำให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกพื้นที่

ปลัด ทส. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  นายกฯ ย้ำให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกพื้นที่

ปลัด ทส. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
นายกฯ ย้ำให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกพื้นที่ 

วันนี้ (10 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้วยวิธีใหม่ให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกคนประสบความสำเร็จ ทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน แม้จะประสบกับความผันผวนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเชื่อมั่นในการทำงานของทุกส่วนราชการเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และร่วมกันทำงานเพื่อตอบแทนประเทศชาติต่อไป ตลอดจนแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 คน 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้ทุกกระทรวงดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว พร้อมเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ตามนโยบาย “ทำให้ครบ ทำให้เร็ว ทำให้เสร็จ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสุข” โดยในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีได้เน้นที่การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการน้ำ และการจัดที่ดินทำกิน เป็นต้น

แกลเลอรี่