ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” ให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หารือการดำเนินงานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ

“ปลัดฯ จตุพร” ให้การต้อนรับ  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หารือการดำเนินงานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ

“ปลัดฯ จตุพร” ให้การต้อนรับ  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หารือการดำเนินงานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้การต้อนรับ พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขานุการมูลนิธิฯ พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผช.เลขานุการมูลนิธิฯ และ นาวาเอก สมภูมิ ประยูรอนุเทพ     ผช.เลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เพื่อร่วมหารือและรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ   มูลนิธิฯ โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ และ นายโสภณ ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้นำเสนอโครงสร้าง การกำกับดูแล และการรับสนองงานองค์ประธานกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ 7 คณะ ด้วยกัน โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบหลักใน 2 คณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายรายได้ และคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริม ซึ่งจะต้องนำเสนอรายชื่อ พร้อมข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนนำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัย ต่อไป 

แกลเลอรี่