ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” ปลื้มปิติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานของขวัญ และ ส.ค.ส. เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565

“ปลัดฯ จตุพร” ปลื้มปิติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานของขวัญ และ ส.ค.ส. เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565


ปลัดฯ จตุพร” ปลื้มปิติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานของขวัญ และ ส.ค.ส. เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 

วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 พระราชทานแก่ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

แกลเลอรี่