ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ย้ำ การพลิกฟื้นประเทศไทย ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องร่วมคิด ร่วมทำ สร้างจุดเปลี่ยนไปสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“วราวุธ” ย้ำ การพลิกฟื้นประเทศไทย ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องร่วมคิด ร่วมทำ สร้างจุดเปลี่ยนไปสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“วราวุธ” ย้ำ การพลิกฟื้นประเทศไทย ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องร่วมคิด ร่วมทำ สร้างจุดเปลี่ยนไปสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บันทึกเทป การปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนาออนไลน์ “เปิดแผนพลิกฟื้นประเทศไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวาระการก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน เพื่อเผยแพร่ในงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Live) สยามรัฐ  

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจากผลกระทบของ COVID-19 การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างสมดุลที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับโลก และโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG Model ตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และวาระการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ   

และประเด็นที่สำคัญนับจากนี้ คือ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุม COP26 โดยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 อาทิ การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ การเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในสาขาป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ก้าวต่อไปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมุ่งไปสู่ Build forward Greener เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส. เน้นย้ำว่า การพลิกฟื้นประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการดำเนินงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน จะต้องเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนของสังคมไทย ปรับทิศทางไปสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

แกลเลอรี่