ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 14 ม.ค. 65 ผต.ทส.(นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom cloud meeting)

วันที่ 14 ม.ค. 65 ผต.ทส.(นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom cloud meeting)

แกลเลอรี่