ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ลงพื้นที่แม่สอด สั่งกำชับจับตาสถานการณ์ไฟป่าแล้งนี้อย่างเข้มงวด

“วราวุธ” ลงพื้นที่แม่สอด สั่งกำชับจับตาสถานการณ์ไฟป่าแล้งนี้อย่างเข้มงวด

“วราวุธ” ลงพื้นที่แม่สอด สั่งกำชับจับตาสถานการณ์ไฟป่าแล้งนี้อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การดำเนินงานเรือนเพาะชำกล้าไม้ และแปลงปลูกต้นไม้ รวมถึงได้ปลูกต้นมหาพรหมราชินี และให้กำลังใจชุมชนกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้จากในพื้นที่ อาทิ กลุ่มบ้านร่มเกล้าสหมิตร บ้านขุนห้วยแม่สอด บ้านแม่ละเมา และเยาวชนรักษ์พงไพร ณ พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รมว.ทส. กล่าวว่า “จากสภาพพื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบของโครงการฯ ที่มีลักษณะค่อนข้างแห้งในช่วงฤดูกาลนี้ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดไฟป่า และเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอุปกรณ์จำเป็นให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และหากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าก็ขอให้เข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ในการดูแลรักษาป่าขอให้เน้นการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยรอบพื้นที่ให้มาก เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ผืนป่า ที่เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ของพวกเขา”

ทั้งยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าว่า “จากนี้ไปคำว่าป่าชุมชนจะมีความหมายมากขึ้น ต้นไม้นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการเก็บของป่า ให้ความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งต้นน้ำแล้ว ยังมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไร สามารถซื้อขายกันได้อย่างไร เพื่อปลูกฝังให้คนในพื้นที่ดูแลรักษาต้นไม้ ยิ่งเรามีต้นไม้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำไปสร้างรายได้มากขึ้นเท่านั้น

และขอเป็นกำลังใจให้คนในชุมชนทุกคนในการร่วมมือกันดูแลรักษาป่า เพราะไม่มีใครเข้าใจและดูแลผืนป่าได้ดีเท่าคนในพื้นที่ การที่จะดูแลรักษาต้นไม้ ลำธาร และต้นน้ำที่เป็นต้นชีวิตของทุกคนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป เพราะเมื่อเราดูแลป่า ป่าก็จะกลับมาดูแลเรา" รมว.ทส.กล่าว

พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.แม่สอด จ.ตาก และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เป็นพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฟื้นฟูสภาพป่าภายหลังการทำเหมืองตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนแม่บทโครงการ ฯ ของสำนักงาน กปร. และตามกรอบการออกแบบการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ของคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ รวมถึงสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวบรวมพรรณไม้หายากในท้องถิ่นจากผืนป่าตะวันตกและที่มีอยู่แถบใกล้เคียง มาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไป

ส่วนพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ ฯ ยังได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพป่า สนับสนุนภารกิจการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังการตัดไม้ทําลายป่า โดยการปลูกจิตสํานึก สร้างเครือข่ายครูป่าไม้ เครือข่ายป่าชุมชน และเครือข่ายดับไฟป่า

แกลเลอรี่