ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 27 ม.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 5 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 27 ม.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 5 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Cloud Meetings)

แกลเลอรี่