ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์

ทส. แถลงข่าวประจำสัปดาห์

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวประจำสัปดาห์ เรื่อง โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย /กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11 /สถานการณ์ไฟป่า มาตรการการป้องกันไฟป่า และการจัดงานวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2561 / การวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้ง 2 เขาสกฮาล์ฟมาราธอน และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) โดยมี นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี และนางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การแถลงข่าวในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561)
ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ทั้งนี้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการเปิดตัวโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ณ สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่  ซึ่งโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ พื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม โดยให้ภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น
          สำหรับในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึด ครั้งที่ 11" ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว นักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศ จะได้ร่วมกันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกาย อีกทั้งได้ร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมไปถึงได้ร่วมระดมทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยในการปั่นจักรยานจะเริ่มปั่นจาก กม.0 สามแยกขึ้นดอยอินทนนท์ไปสู่ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีนักปั่นมากกว่า 7,000 คน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/search/top/?q=inthanon%20callng5202018
          ด้านวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทรัพยากรธรณี กำหนดให้มีพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย:  ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018)  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจะมีพิธีเปิดและปาฐกถา โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีพิธีประกาศเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน การบรรยายในหัวข้อ “เหมืองแร่ไทย ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่” “การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” การเสวนาในหัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลัก ธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
         และในวันที่ 31 มีนาคม 2561 กำหนดให้มีกิจกรรม “วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2 เขาสกฮาร์ฟมาราธอน” บริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสมทบทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในการวิ่งได้แบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ฟันรัน ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร 2.มินิมาราธอน ระยะทาง 11.8 กิโลเมตร 3.ฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะเลิศ Over all ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ facebook : khaosok Halfmarathon 2018 ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2561 หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077395155  
         สำหรับเรื่อง สถานการณ์ไฟป่า มาตราการการป้องกันไฟป่า และการจัดงานวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2561 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ของทุกปี มีรายละเอียดดังนี้
        1. การตรวจสอบสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.ตาก พบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่พบจังหวัดที่มีค่าเกินมาตรฐานแต่อย่างใด ด้านการเปรียบเทียบการตรวจพบ Hotspot จากดาวเทียม Terra และ Aqua ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างปี 60-61 เพิ่มขึ้น 58 จุด ส่วนการเปรียบเทียบพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างปี 60-61 เพิ่มขึ้น 25 ครั้ง  มีเนื้อที่ที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้น 348 ไร่ ซึ่งพบว่าสาเหตุที่เกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปหาของป่า เผาไร่ และล่าสัตว์
        2. การฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่าให้แก่เครือข่ายแก้ไขปัญหาและหมอกควัน พร้อมทั้งอุดหนุนเงินงบประมาณสำหรับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 163 หมู่บ้าน ในบริเวณที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้วย
        3. การจัดงานวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2561 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ของทุกปี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการตรวจหาไฟป่า ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561


ภาพ : อาทิตยา / ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

 

 

 

แกลเลอรี่