ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ให้มีความพร้อม มุ่งมั่นทำหน้าที่รักษาป่า ปฏิบัติงานด้วยความเอื้ออาทร ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและความศรัทธาต่อกรมป่าไม้ ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่สามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วน ใกล้ชิดประชาชน ด้วยกลไกประชารัฐ มุ่งสู่เป้าหมายไทยนิยมอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมจำนวน ๒๕๓ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับผู้แทนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ หลักสูตรเสนารักษ์พิทักษ์ป่า รุ่นที่ ๕ จำนวน ๖๐ คน หลักสูตรรุกขกร ๓ รุ่น และผู้ช่วยรุกขกร ๑ รุ่น จำนวน ๑๕๐ คน พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้อบรม

แกลเลอรี่