Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รมว.ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว หวังให้คนเชียงใหม่ได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่ผักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมือง

รมว.ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว หวังให้คนเชียงใหม่ได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่ผักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมือง

รมว.ทส. เปิดสวนป่าประชารัฐ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว หวังให้คนเชียงใหม่ได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่ผักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมือง

                วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประลอง ดำรงค์ไทย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่า นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมป่าไม้ไม้ ผู้ตรวจกรมป่าไม้  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตัวแทนจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  นักเรียน  ชมรมจักรยาน ชมรมถ่ายภาพ เข้าร่วมงาน กว่า 1,300 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ ทป.4(แม่เหียะ) และสวนรุกชาติห้วยแก้ว

                พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ และสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

                สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ ประกอบด้วยปันจักรยานป่าในเมืองผ่านจุดสนใจ  จัดนิทรรศการด้านต่างๆ เช่น พฤกษศาสตร์ ผีเสื้อ แมลง ศูนย์การเรียนรู้ การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันจักรยานเด็ก การใช้ประโยชน์ป่าในเมืองของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเรียนรู้ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

แกลเลอรี่