ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018)

“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018)

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาเหมืองแร่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมกันรับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ. ศ. 2560 - 2564 พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560 และการดำเนินงานด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ซึ่งมีการคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
                   โดยกิจกรรมในวันนี้ (12กุมภาพันธ์ 2561) นอกจากมีพิธีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการเหมืองแร่ไทย และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สภาการเหมืองแร่ สมาคมอุสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการกิจการเหมืองแร่แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวทางการทำงานจากผู้ประกอบการเหมืองแรกที่ได้รับรางวัลการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือมีการประกอบกิจการที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่รายอื่น ๆ ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้การเสวนาทางวิชาการ โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร อีกด้วยภาพ : ว่าที่ร้อยตรี กันต์ธีร์  / ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่