ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ของ ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) (14 ก.พ. 61)