ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การคัดเลือกบุคคลเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของประเทศไทย

การคัดเลือกบุคคลเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของประเทศไทย

“ภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่โลก แต่ร้อยละ 19 ของพืชและสัตว์บนโลกพบได้ที่อาเซียน ขณะเดียวกันอาเซียนก็เผชิญกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงเช่นเดียวกัน”
เราชาวอาเซียนจะร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร?
มาร่วมค้นหาผู้สร้างแรงบันดาลใจในการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพสายใยแห่งชีวิต
ขอเชิญชวนผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ มีผลงานและประสบการณ์เชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของประเทศไทย ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมเหรียญรางวัลพิเศษ และประกาศนียบัตร และปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สแกนรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครจาก QR Code ในโปสเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail: aseanheroes@gmail.com
Tel./Fax: 0 2256 6558

#ASEANBiodiversityHeroes

เอกสารแนบ

poster ABH 2022-V2-new

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง