ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใช้น้ำบาดาลถูกกฎหมาย ง่ายนิดเดียว

ใช้น้ำบาดาลถูกกฎหมาย ง่ายนิดเดียว

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าตรวจค้นบ่อน้ำบาดาลในสถานประกอบการอาบอบนวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยข้อควรรู้ก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล และการดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหาย โดยในวันนี้(15 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการอาบอบนวดต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พบว่า อาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท จำนวน 1 บ่อ อาบอบนวดโคปาคาบาน่า จำนวน 2 บ่อ ในการนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
             สำหรับ ข้อควรรู้ก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล ให้ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัด ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันดูแล รักษา ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีความคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลได้ดังนี้
           - พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อ ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เขตจตุจักร กรุงเทพ
           - พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ติดต่อ ณ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
           - พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ติดต่อ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
           ด้าน การดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายให้ประชาชนดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาลในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายภายใน 15 วัน และรีบทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวภายใน 30 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการทำลายแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำบาดาล การแพร่กระจายของน้ำเค็ม และป้องกัน น้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ
           ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลการเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2666 7000 / สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7329-30 / ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล โทร. 0 2666 7171-2 หรือติดต่อ Green Call สายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1310 กด 4 

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่