ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2561 คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ

เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2561 คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ

21/02/2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2561 คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ" โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน ณ บริเวณอ่องแล่ง บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เข้าร่วมพิธี

ภาพและข่าว: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (จังหวัดตาก), เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่