ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จัดทีมจับตัวเงินตัวทอง สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน จ.สมุทรสาคร"

"เขตห้ามล่าฯ พันท้ายนรสิงห์ จัดทีมจับตัวเงินตัวทอง สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน จ.สมุทรสาคร"
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองตัวเงินตัวทอง(เหี้ย) สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางแร้วดักจับจำนวน 15 จุด และเก็บกู้แร้วดักจับที่วางไว้สามารถจับ
ตัวเงินตัวทองได้จำนวน 28 ตัว รวมยอดสะสม 49 ตัว หลังจากนี้จะนำตัวเงินตัวทอง ไปไว้ที่สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งที่มีเจ้าหน้าที่ ที่ความเชี่ยวชาญในการดูแล เจ้าหน้าที่จะนำตัวเงินตัวทอง มาตรวจสุขภาพพร้อมจะทำการตรวจสุขภาพหาโรค และจะดูแลจนมั่นใจก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งอาศัยต่อไป
 
ตัวเงินตัวทอง (เหี้ย) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามลำดับที่ 91 ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  ห้ามเลี้ยง ซื้อ ขาย หรือครอบครอง ต้องมีการขออนุญาตเพาะเลี้ยงจากกรมอุทยานฯ ก่อน ฝ่าฝืนมีความผิดมีโทษจำคุก 4ปี ปรับ40,000บาท หรือต้องจำทั้งปรับ
 
สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โทร.  0 2561 4292 – 3  ต่อ 764  ในวันและเวลาราชการ
ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่