ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 พ.ค. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนิน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 พ.ค. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนิน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

...

แกลเลอรี่