ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หารือ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชนใน​พื้นที่​ ต.แคมป์​สน​ อ.เขา​ค้อ​ จ.เพชรบูรณ์​

ทส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หารือ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชนใน​พื้นที่​ ต.แคมป์​สน​ อ.เขา​ค้อ​ จ.เพชรบูรณ์​

ทส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หารือ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชนใน​พื้นที่​ ต.แคมป์​สน​ อ.เขา​ค้อ​ จ.เพชรบูรณ์​

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เวลาประมาณ 13.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร  รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้  ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร์ในพื้นที่​ตำบล​แคมป์​สน​ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐ  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ภาครัฐและประชาชนใช้ One Map เป็นมาตราส่วนเดียวกันแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารกระทรวงการคลัง 

การประชุมครั้งนี้ ที่​ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลการถือครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนต่อไป 

แกลเลอรี่