ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนสัตว์ฯ ผลักดันสวนสัตว์โคราช ผลิต “ดินพลังแรด” หวังเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศให้สังคม

องค์การสวนสัตว์ฯ ผลักดันสวนสัตว์โคราช ผลิต “ดินพลังแรด” หวังเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศให้สังคม

องค์การสวนสัตว์ฯ ผลักดันสวนสัตว์โคราช
ผลิต “ดินพลังแรด” หวังเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศให้สังคม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ผลักดันสวนสัตว์นครราชสีมา ผลิต “ดินพลังแรด” เพื่อการจำหน่ายดินปลูกต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยว
 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เผยว่า สวนสัตวนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการผลิตดินปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้เพื่อการจำหน่าย เพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ “ดินพลังแรด” โดยขั้นตอนการผลิตเป็นการนำมูลสัตว์ และเศษวัชพืชต่างๆ         ในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน นำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ และเพื่อการจำหน่าย
 
สำหรับการผลิตดินพลังแรด ของสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทำการทดลองผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ รวมทั้งได้จัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจาก          มีปริมาณการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสใช้ดินที่ม่ีคุณภาพจากมูลสัตว์และเศษวัชพืชภายในสวนสัตว์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุกชนิด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติต่อไป
 
“โครงการผลิตดินพลังแรด ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ได้ริเริ่มในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจและสนับสนุน              ดินพลังแรด เป็นจำนวนมาก โดยล่าสุด มีพ่อค้าต้นไม้ได้มาซื้อดินพลังแรดจากสวนสัตว์นครราชสีมา มากกว่า 1,000 ถุง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจค้าต้นไม้ของตนเอง ซึ่งเป็นผลตอบรับที่ดีในอีกบริบทหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายอรรถพร กล่าว
 
 
 
 
ท่านที่สนใจสั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานเพาะชำ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์
โทร. 085-6829791 , 087-9595927 , 065-7326645
https://www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo/posts/452580676278251
https://www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo/videos/531107748009044/
 
สำนักโฆษกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
โทร. 02 587 0055

แกลเลอรี่