ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง ทะเลไทยไร้ขยะ และ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง ทะเลไทยไร้ขยะ และ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง ทะเลไทยไร้ขยะ และ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๔๐-๑๐.๑๐ น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง ทะเลไทยไร้ขยะ และ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่