ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รมว.วราวุธ” ชวนประชาชน “เริ่มปลูก ... เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

“รมว.วราวุธ” ชวนประชาชน “เริ่มปลูก ... เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

“รมว.วราวุธ” ชวนประชาชน “เริ่มปลูก ... เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 12.30 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บันทึกเทปในรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน  “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูก ... เริ่มชีวิตใหม่” ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรุงเทพมหานคร   


รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน นโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ตลอดจนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่สอดคล้องกับผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร  อีกทั้งได้เชิญชวนประชาชนร่วมกัน  “ปลูกต้นไม้คนละต้น” ช่วยกันรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วม น้ำแล้ง แก้ได้ด้วยการปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคน 

ทั้งนี้ รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน  “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูก ... เริ่มชีวิตใหม่”   กำหนดเผยแพร่ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 น. เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  และ Facebook Live : LiveNBT2HD 

แกลเลอรี่