ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ทส.ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ทส.ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"


วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกันจัดโครงการฯ อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่


รองปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมบูรณาการทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และการลงนามถวายพระพรในรูปแบบ online และ onsite 

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม รองปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และสถานที่จัดงาน โดยมอบหมายให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

แกลเลอรี่