ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รมว.วราวุธ” ขานรับนโยบาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืน

“รมว.วราวุธ” ขานรับนโยบาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืน

“รมว.วราวุธ” ขานรับนโยบาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืน 

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ตลอดจนคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ  ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ  5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Video Conference 

พลเอก ประวิตร เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะกรรมการฯ มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน โดยกำชับ รมว.ทส. ให้กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการที่กำกับในระดับนโยบาย ขอให้เร่งเสนอคณะกรรมการฯ และขอให้ผ่านความเห็นจากพี่น้องประชาชนด้วย อีกทั้ง ต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายสูงสุด คือ ความสุขของประชาชนและความคงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้าน รมว.ทส. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ นอกจากพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ แล้ว ยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ ทั้งการประกาศให้บริเวณเกาะโลซิน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นับเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลแห่งที่ 2 ความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งหลังจากจัดวางเป็นเวลา 1 ปี พบว่า มีการฟื้นตัวและเข้ามาอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญใหม่ ๆ เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการฯ จำนวน 44,891.20 ไร่ มีองค์กรและบุคคลภายนอกที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 ราย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ทั้งนี้ ทส. ได้เดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและนานาชาติ โดย รมว.ทส. จะเข้าร่วมการประชุม UN Ocean Conference 2022 ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 นี้ อีกด้วย

แกลเลอรี่