ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 พ.ค. 65 ผต.ทส (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

วันที่ 12 พ.ค. 65 ผต.ทส (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

แกลเลอรี่