ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สสภ.7 สระบุรี ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ละเมิด กรณีน้ำมันรั่วไหลลงสู่ลำรางสาธารณะ จากอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมันพลิกคว่ำ เพลิงใหม้ ในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี

สสภ.7 สระบุรี ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ละเมิด กรณีน้ำมันรั่วไหลลงสู่ลำรางสาธารณะ จากอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมันพลิกคว่ำ เพลิงใหม้ ในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี

วันที่ 22 กพ.2561 นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.สนง.ทสจ.สระบุรี ร่วมกับปลัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สสภ.7 สระบุรี ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ละเมิด กรณีน้ำมันรั่วไหลลงสู่ลำรางสาธารณะ จากอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมันพลิกคว่ำ เพลิงใหม้ ในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 18 กพ.61 ที่ผ่านมา ต่อพนักงานสอบสวนเวร ณ สภ.พระพุทธบาท  เพื่อเป็นหลักฐานในการให้ผู้ละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ตาม ม.96 และ 97 ตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 ผู้กระทำฯมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัมลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

แกลเลอรี่