ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2561

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2561

วันที่ 22 ก.พ. 61 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2561 โดยมีนายนพดล ฮมแสน ผอ.ทสจ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ทสม. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบูรณาการงานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช พระรามห้า จังหวัดนนทบุรี

ภาพและข่าว: สสภ.6 (นนทบุรี), เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่