ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟและดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟและดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟและดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.) ตามโครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟและดับไฟป่าของจังหวัดแพร่  พร้อมสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับไฟ จากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อสาธิตและร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ณ บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ภาพและข่าว: ทสจ.แพร่, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่