ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือแนวทางจัดทำสถานภาพแนวเขตป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย

ทส. หารือแนวทางจัดทำสถานภาพแนวเขตป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย

ทส. หารือแนวทางจัดทำสถานภาพแนวเขตป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการจัดทำสถานภาพแนวเขตป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดทำสถานภาพปัจจุบันของแนวเขตป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่