ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เสริมความรู้ความเข้าใจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น สร้างความยั่งยืนน้ำกินน้ำใช้สู่ท้องถิ่น

ทส. เสริมความรู้ความเข้าใจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น สร้างความยั่งยืนน้ำกินน้ำใช้สู่ท้องถิ่น

ทส. เสริมความรู้ความเข้าใจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น สร้างความยั่งยืนน้ำกินน้ำใช้สู่ท้องถิ่น

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายองอาจ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้และเทคนิควิชาการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเฉพาะการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไปสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

แกลเลอรี่