ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อธิบดี ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรี

อธิบดี ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรี

อธิบดี ทช. เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 โดยท่านอธิบดีสั่งการให้ทางกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งจัดเตรียมข้อมูลด้านกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดนิทรรศการที่จะนำไปนำเสนอที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แกลเลอรี่