Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ทส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการเรียนรู้ของอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้นค่าเข้าชมพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่ารรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์

ภาพและข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่