ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี  ขอเชิญท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียส ตอนต้น 130 ล้านปี ในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”  ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี  ขอเชิญท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียส
ตอนต้น 130 ล้านปี ในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” 
ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา  ซากดึกดำบรรพ์ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาระความรู้คู่ความเพลิดเพลินที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดแสดงไดโนเสาร์ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในปีนี้ จะจัดยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ผ่านการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง เสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รู้จักไดโนเสาร์แรปเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่
ของโลก 3 สายพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับการขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ ชมพาเหรด ไดโนแรปเตอร์และผองเพื่อน 
เกมส์ไดโนเสาร์ซ่อนแอบ ท้าประลองเต๋าแรปเตอร์ แต้มสีสร้างฝันพืชในจินตนาการ นอกจากนี้ยังได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการไม้กลายเป็นหิน วิวัฒนาการของพืชจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
อีกทั้งเพลิดเพลินกับการค้นหาพืชโบราณที่อยู่คู่กับโลกเรามาหลายล้านปีที่ปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงและป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปรง เฟิน สน หวายทะนอย หญ้าถอดปล้อง เป็นต้น รวมถึงการได้เข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงห้อง Museum 4D ที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจและความประทับใจที่ได้เข้าชม 
ด้านนายสุวิทย์ โคสุวรรณ รองโฆษกกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรธรณี 
ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย ชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์ ซี่งเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นได้ ทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 
๑) ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (Phuwiangvenator yeamniyomi) ฉายา “จ้าวสายฟ้า” รวดเร็ว ดังสายฟ้า ไดโนเสาร์ กรงเล็บสังหารแห่งภูเวียง พบที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2) วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส (Vayuraptor yongbualamphuensis) 
ฉายา “จ้าววายุ” ปราดเปรียว ดังสายลม ไดโนเสาร์ รูปร่างปราดเปรียว ว่องไว พบที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู
3) สยามแรพเตอร์ สุวัจน์ติ (Siamraptor suwati) ฉายา “จ้าวสลาตัน” ดุดัน ดังสลาตัน ไดโนเสาร์ กินเนื้อ ฟันฉลามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบที่จังหวัดนครราชสีมา
และขบวนหุ่นจำลองไดโนเสาร์เสมือนจริงกว่า 20 ตัว มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้เตรียมกิจกรรมไฮไลท์กับ “โชว์ไดโนเสาร์เดินได้” ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศตื่นตา ตื่นใจ เสมือนอยู่ในยุคไดโนเสาร์ จูราสสิกปาร์ค อีกทั้งเรียนรู้การขุดค้น สำรวจ 
และการอนุรักษ์ ไดโนเสาร์ สำหรับท่านที่สนใจความรู้ด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรรมชาติวิทยา สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ในภาคเหนือของประเทศไทย
แล้วพบกันในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ในระหว่างวันที่ 
3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5384 1234 Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์

แกลเลอรี่