ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ร่วมวงถกปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแกนนำ ทสม. ในกิจกรรม “ทสม.สัญจร”

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ร่วมวงถกปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแกนนำ ทสม. ในกิจกรรม “ทสม.สัญจร”

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ร่วมวงถกปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแกนนำ ทสม. ในกิจกรรม “ทสม.สัญจร” 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน​ (ทสม.)​ สัญจร​ ครั้งที่​ 2 จ.เพชรบุรี​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานสังกัด ทส. ในพื้นที่ และ ประธาน ทสม.บ้านในดง สมาชิกเครือข่าย ทสม.บ้านในดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดย ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้รับชมนิทรรศการและการบรรยาย ในหัวข้อ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกแห่งที่ 6 ของประเทศไทย” จากนั้นได้พบปะพี่น้อง​เครือข่าย ทสม.​ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 


ดร.ยุทธพล กล่าวในพิธีเปิดโครงการฯ ว่า การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เราไม่มีเวลาที่ “จะ” ลงมือทำ “เราต้องทำทันที” โดยเริ่มจากบ้านและคนในครอบครัว จากนั้นรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่ง เครือข่าย ทสม. มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะการเป็นตัวแทนผู้นำและเป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม เชื่อมโยงการทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างระดับนโยบาย และระดับชุมชน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

"พื้นที่ จ.เพชรบุรี บ้านเรา มีผืนป่ามรดกโลก คือ ป่าแก่งกระจาน ซึ่งเราควรภาคภูมิใจในความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของจ.เพชรบุรี ถือได้ว่า ผืนป่าแก่งกระจาน เป็นปอดให้กับพี่น้อง จ.เพชรบุรี ของเรา อยากฝากพี่น้องชาวเพชรบุรี ช่วยกันปกป้องรักษาผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ให้อยู่คู่ จ.เพชรบุรี ต่อไป" ที่ปรึกษา รมว.ทส.กล่าว

แกลเลอรี่