ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าว เดิน – วิ่งการกุศล : เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ Rayong Sea View Run for Ranger 2018

ทส. แถลงข่าว เดิน – วิ่งการกุศล : เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ Rayong Sea View Run for Ranger 2018

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเดิน - วิ่ง การกุศล : เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ RAYONG SEA VIEW RUN FOR RANGER 2018 เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักพิทักษ์ทะเล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมกิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ตามนโยบาลรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.jogandjoy.com หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง
            ทั้งนี้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ได้ปฏิบัติงานในการรักษาทรัพยากรของชาติทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลอย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อรักษามรดกของชาติเหล่านี้ไว้แด่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป จากสถิติข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีพ.ศ. 2557 - 2560 มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 13 คน และผู้เสียชีวิต 42 คน
            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์และครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ” 


ภาพ : ปริญญา / ข่าว : เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่