ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 มิ.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 17 มิ.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  แจ้งวัฒนะ

แกลเลอรี่