ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

แกลเลอรี่