ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 20 มิ.ย. 65 คณะ ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) และ(นายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 20 มิ.ย. 65 คณะ ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) และ(นายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขยับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

แกลเลอรี่