ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 20 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนาหัวข้อ"การบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรม " ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนาหัวข้อ"การบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรม " ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่