ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ตรวจราชการตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แกลเลอรี่