ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ยก อสทล. เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ยก อสทล. เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ยก อสทล. เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย 

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้กล่าวชื่มชมและให้กำลังใจ อสทล. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพิทักษ์รักษาท้องทะเล ปกป้องทะเล แนวปะการัง สัตว์น้ำต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่น ๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทย โดยทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 26,200 คน และเป็น อสทล. ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,752 คน คิดเป็น 6.69 %  ซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น อีกทั้ง ช่วยประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร และเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ รวมถึงกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แกลเลอรี่