ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมหารือส่วนราชการและผู้แทนภาคประชาชนแก้ไขปัญหาช้างป่า

ทส. จัดประชุมหารือส่วนราชการและผู้แทนภาคประชาชนแก้ไขปัญหาช้างป่า
ทส. จัดประชุมหารือส่วนราชการและผู้แทนภาคประชาชนแก้ไขปัญหาช้างป่า
วันที่ 7 มีนาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือส่วนราชการและผู้แทนภาคประชาชนแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และผู้แทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกัน และรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพ: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่