ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทีมพญาเสือ ผนึกกำลัง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า

ทีมพญาเสือ ผนึกกำลัง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า

ทีมพญาเสือ ผนึกกำลัง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า

 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม  61นี้ คณะ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ร่วมกัน ตรวจยึดดำเนินคดี กับพื้นที่บุกรุกระหว่างปี 2545-2557 และแปลงบุกรุกหลังปี 2557 รวมจำนวน 530 แปลง พื้นที่ 21,140.58 ไร่ ในพื้นที่ ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ พ.ศ. 2537 จำนวนทั้งสิ้น 185,000 ไร่

วัตถุประสงค์ของการเข้าปฏิบัติครั้งนี้ เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) และทวงคืนผืนป่าอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล  อันนำไปสู่การรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในเขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) ไว้ให้คงอยู่
 
นาย ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดพญาเสือกล่าวว่า ผลการดพเนนินการครั้งนี้ ตรวจยึดพื้นที่ได้ 210 แปลง เนื้อที่รวม 8,700 กว่า ไร่ จากเป้าหมายแผนทีกำหนด 530 แปลง 21,000 ไร่ สืบเนื่องมาจาก ขณะเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่นั้น พบการกระทำความผิด ฐานทำไม้ มีไม้แปรรูป ไว้ในครอบครอง จำนวนมาก พบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่รวมอีกมากกว่า 100 รายการ เช่นเครื่องปั่นไฟ เครื่องพ่นยา อื่นๆ มีจำนวนมาก ต้องเสียเวลา การขนย้าย และทำบันทึกตรวจยึด และปัญหาอุปสรรคเรื่อง ฝนที่ตก ในช่วงปฏิบัติงาน จึงทำให้ล่าช้า โดยจะมีการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบในพื้นเพิ่ม พร้อมขนายผลหาผู้กระทำผิดต่อไป

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่