ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคกลาง ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคกลาง ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า–แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคกลาง ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบให้แก่ นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ พื้นที่ ๑ จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก–เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒๓,๑๓๒-๐-๐๐ ไร่ โดยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มอบหนังสืออนุญาตฯแล้ว จำนวน 6 พื้นที่ 4 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 25,341-0-55 ไร่ คงเหลือพื้นที่เป้าหมายที่จะมอบในระหว่างการลงพื้นที่คราวประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ จำนวน ๑ พื้นที่ ๑ จังหวัด ดังกล่าว ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่ดินทำกินตามนโยบาลรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๑ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๙๗๔,๗๕๔-๒-๙๒.๕๘ ไร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช.โดยมี นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่