ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ครั้งแรกของไทย ยุทธพล นำ ทส. ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกของไทย ยุทธพล นำ ทส. ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธพล นำ ทส. จับมือ Netflix ส่งเสริมบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา "Walking towards a Greener Future for the Thai Film Industry" ซึ่งจัดขึ้นโดย Netflix และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการ SEA Green Screen : Road to Sustainability ณ โรงแรม Conrad Bangkok โดยมี ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดงาน และมีนายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสิ่งแวดล้อมของไทย ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายและสร้างความตระหนักรู้และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.ได้ส่งต่อความขอบคุณและความชื่นชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายังบริษัท Netflix และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติที่จะก้าวเดินไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน เพราะภาพยนตร์และซีรี่ส์ คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำเสนอคอนเทนต์ไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจน ผ่านความบันเทิง พร้อมสอดแทรกสาระ แนวคิดและคุณค่านานัปการ ที่นอกจากจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้ ยังเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญ ที่สามารถมีส่วนในการกระตุ้นความคิด ทำให้ผู้คนมีส่วนร่วม หรือแม้กระทั่งการสร้างกระแสให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยไม่ต้องบังคับ 

ดังนั้น หากเราสามารถผลิตภาพยนตร์ ที่สามารถนำเสนอคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทย การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากจะช่วยโปรโมทประเทศไทยแล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องอีกด้วย อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นสังคม สร้างการรับรู้ และปลูกฝังสิ่งดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู้ชมและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้สร้างกลไกและกระบวนการให้พวกเขาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นอาสาสมัครร่วมดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ในฐานะ ทสม.จิ๋ว เป็นต้น

แกลเลอรี่