ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รมว.ทส. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รมว.ทส. มอบเข็ม “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และกล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ เข้าร่วมพิธี กว่า 60 คน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ถือเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีคุณูปการในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องขยะทะเล การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งนำไปสู่การลดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

แกลเลอรี่