ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยในวันนี้ (12 มีนาคม 2561) มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับพระราชทาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวง รวมจำนวนทั้งสิ้น
207 ราย แยกตามชั้นตรา ดังนี้
1. ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย
2. ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 13 ราย เป็นบุรุษ 8 ราย สตรี 5 ราย
3. ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 49 ราย เป็นบุรุษ 35 ราย สตรี 14 ราย
4. ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 142 ราย เป็นบุรุษ 102 ราย สตรี 40 ราย
5. ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ของคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 1 ราย
โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา, ข่าว: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่