ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 5 (PPPs for Executives Program: PEP)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 5 (PPPs for Executives Program: PEP)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 5 (PPPs for Executives Program: PEP)

เอกสารแนบ

IRDP2018l03l0011

ขนาดไฟล์:7.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง