ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าว ความคืบหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)

ทส. แถลงข่าว ความคืบหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)
                วันนี้ (14 มี.ค. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพล นายทุน นักการเมือง ที่เข้ามายึดถือครอบครอง ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินคดีทั้งหมด 133 คดี ได้ผู้ต้องหา 35 คน พื้นที่ถูกบุกรุกกว่า 15,385 ไร่ ตรวจยึดไม้แปรรูป 1,241 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และสามารถตรวจยึดซากสัตว์ได้ 20 ซาก มูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาท ซึ่งจากนี้ จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดในทุกมิติ อีกทั้งจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันพื้นที่ป่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยหากพบเห็นหรือมีข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การลักลอบตัดไม้และการค้าสัตว์ป่า รวมถึงเหตุไฟไหม้ป่า สามารถแจ้งมายัง สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง 
                 อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตามนโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มนายทุน แต่การปฏิบัติงานทุกครั้งจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ยากไร้  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (ชุดพยัคฆ์ไพร) ของกรมป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (ชุดพญาเสือ) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว (ชุดฉลามขาว) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจิรญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ซึ่งสามารถดำเนินการกับผู้มีอิทธิพล นายทุน นักการเมือง ที่เข้ามายึดถือครอบครอง ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง


ภาพ : อาทิตยา , ข่าว : ปริญญา, เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ ​

แกลเลอรี่