ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี

ทส. ร่วมพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี

ทส. ร่วมพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมฯ 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ฯ ซึ่งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งในเรื่องการบำรุงรักษาไม้ใหญ่ที่ปลูกในพื้นที่ 96 ไร่ การปลูกไม้กินได้ ไม้สมุนไพร เห็ด และเสริมไม้ใหญ่ ห้องเรียนธรรมชาติของนักเรียนบ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ การประเมินผลผลิตในห้องเรียนธรรมชาติ การประเมินมูลค่าของการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการถอดบทเรียนการปลูกป่าในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และการลงพื้นที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องไฟป่าและการแก้ไขปัญหาเรื่องคนอยู่กับป่า อีกด้วย

แกลเลอรี่