ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. นี้

ทส. จับมือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. นี้

ทส. จับมือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. นี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ แถลงข่าว “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่ง กำหนดจัดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมขอเชิญชวนร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้ามาร่วมงานฯ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 นี้ด้วย 

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 44 โครงการ ทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ โดยกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และการลงนามถวายพระพร ในรูปแบบ Onsite และ Online ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดเดือนสิงหาคม  

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยเลือกสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทรงให้ความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามแล้ว ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วงปี 2539 - 2549 พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ฯ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แกลเลอรี่